İnsan Kaynakları Politikamız ve Değerlerimiz

Misyonumuz
İnsan Kaynakları misyonumuz; öğrenmeye, gelişime&paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen yüksek performanslı insan kaynağı yaratmak, sahip olunan tüm yetkinlikleri sermayemiz olarak değerlendirebilmek ve uzun vadeli beraberliği sağlayıcı ortam hazırlamaktır.

Değerlerimiz
Tüm çalışanlarımız aşağıda belirtilen temel yetkinliklerden oluşan değerlere sahiptir;

Güvenilirlik
İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek.

Müşteri Odaklılık
İç ve/veya dış müşterilerinin her zaman önemli olduğu bilinci ile şirket ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini belirlemek; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Sonuç Odaklılık
Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak.

Takım Çalışması
Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.

Sürekli Gelişim
Mesleki ve bireysel gelişimini şirketine fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek.

İletişim
İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek.

Analitik Düşünme
Problemlerin nedenlerini analiz ederken, çözüm önerilerini geliştirirken ve karar alırken doğru bilgiler, sayısal ölçütler ve göstergeler kullanmak.

Stres Yönetimi
Karşılaştığı stresli durumlar karşısında olumlu bir tavır sergilemek ve bu durumları etkin bir şekilde yönetmek.

Planlama
Sorumluluğundaki faaliyetleri plan dahilinde yürüterek işlerin sorunsuz, iç ve dış müşteriyi tatmin edecek seviyede gerçekleştirmek.

Performans Yönetimi

Şirketimizde Performans Yönetimi; şirket hedefleri doğrultusunda belirlenmiş bütçe, kişisel ve yetkinlik hedeflerine ulaşma yolunda performansların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin yapılması süreçlerini kapsamaktadır.

Performans Değerlendirmesi Sürecimiz;

  • Performans Hedeflerinin Belirlenmesi,
  • Performans Değerlendirilmesi,
  • Geri Bildirim
  • aşamalarından oluşmaktadır.

    Performans değerlendirmemizin dışında, yetkinliklerimizi ölçmek ve geliştirmek amacı ile yılda bir kez 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme’si yapıyoruz. Bu sistemle amacımız çalışanlarımızın sadece yöneticileri tarafından değil; çalışma arkadaşları ve astları tarafından da gözlenerek değerlendirmenin objektif olmasını sağlamaktır.

    Ayrıca çalışanlarımızın performanslarını direkt etkilediğini düşündüğümüz memnuniyet düzeylerini ölçmek amacı ile “Çalışan Memnuniyeti Anketi” uygulaması da yapıyoruz.